Implantat

Vi har kapaciteten att själva designa och framställa implantatkonstruktioner till samtliga implantatsystem på den svenska marknaden.
Vi kan erbjuda en mängd olika alternativ av frästa underkonstruktioner i Cocr, Zirkonium oxid samt titan på fixtur- och distansnivå. Vi kan även tillhandahålla individuellt CadCam framställda distanser i varierande material till de flesta implantatsystem.

För diskussion/frågor kontakta avdelningen på 036-4404435 el 036-4404432