Om Bright Dental Forum

I September 2016 förvärvades Dental Forum och Bright Dental Lab av Nordentic AB. Nordentic koncernen utgörs idag av totalt 16 dentala laboratorium, däribland några av Nordens största och ledande lab så som Tic Dental, Unique Dental, Örestad Dental, Expodent för att nämna några. Genom att vara en del av och utvecklas tillsammans i detta nätverk av framstående lab och totalt 380 tandtekniker kan vi hela tiden ligga i framkant av utveck- lingen. Att ha de bästa förutsättningarna att utvecklas var den största anledningen för Bright Dental Forum att bli en del av Nordentic.

Bright Dental lab och Dental Forum var redan tidigare de största dental laboratorierna i Jönköping. Tack vare Nordentics intåg skapades förutsättningar för att slå ihop våra gemensamma

resurser och kompetenser för att tillsammans bli en ännu starkare leverantör till våra kunder. Det sammanslagna Bright Dental Forum har idag drygt 30 anställda och är därmed ett av de största tandtekniska labben i Sverige.

Bright Dental Forums största tillgång är vår organisation som består av erfarna, välut- bildade och motiverade tandtekniker vilket gör att vi kan möta de höga krav som våra kunder ställer på oss.

Laboratoriet ligger lättillgängliga lokaler mitt i centrala Jönköping, vilket ger oss förutsätt- ningar att maximera vår service till lokala kunder, patienter och medarbetare.

Värt att veta

Bright Dental Forum har ett avtal med följande landsting om leveranser av tandtekniska tjänster:

Västra Götaland Jönköping Kronoberg
Västerbotten Gävleborg Västmanland
Uppsala Dalarna Sörmland
Värmland Halland Örebro
Kalmar Östergötland Jämtland-Härjedalen
Norrbotten    

Kvalitetssäkrat av Sveriges Tandtekniker förbund.
Är certifierat enligt FR2000 verksamhets- ledning. Ledningssystemet uppfyller bl.a. kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Ett fullservicelaboratorium

Bright Dental Forum är ett fullservicelaboratorium som kan erbjuda det mesta inom fast- och avtagbar protetik. Inom respektive avdelning finns spetskompetensen och den senaste tekniken för att tillhandahålla även de mest avancerade tandtekniska arbeten. Vi ligger i absolut framkant när det kommer till teknik och tandtekniska produkter. Laboratoriet har alltid varit utrustat med den senaste utrustningen i det digitala arbetsflödet, med cad/cam system och mottagarstation för att ta emot digitala avtryck. Med ett eget fräscenter från Zirkonzahn kan vi själva fräsa underkonstruktioner i zirkoniumdioxid och cocr för fast protetik och implantat, olika temporära protetiska lösningar, samt även framställa individuella distanser till de flesta implantatsystem. Denna högteknologiska teknik ger oss fullständig kontroll över vårt produktionsflöde. Kombinationen av erfarna tandtekniker och den senaste tekniska utrustningen ger oss förutsättningar att skapa kvalitetsprodukter med hög estetik, precision och funktionalitet för våra kunder.

– Bright Dental Forum står till ditt förfogande!

Robert Tekin, Laboratorie chef
Håkan Arin, Produktionsansvarig