Bright Dental Forum stödjer Diabetesfonden som satsar på ökad forskning kring diabetes. Idag har 350 000 svenskar dia- betes, vilket gör sjukdomen till en av våra vanligaste folksjuk- domar. Antalet nyinsjukna ökar varje år och drabbar i allt större utsträckning barn och ungdomar.

Genom att stödja Diabetesfonden bidrar man till att förbättra och utveckla behandlingsformer, samt skapar möjligheten för forskare att i framtiden nna ett botemedel.

Vi har stöttat Diabetesfonden sedan 2009 och ser fram emot att fortsätta med detta engagemang.

”Jag drabbades själv av typ-1 diabetes år 2001, och känner ett ansvar i att dela med mig av den framgång som jag har haft med Bright, till just den forskning som underlättat mitt liv.”

Johnny Tekin

Laboratoriechef

”Vi är mycket glada och tacksamma för att Bright Dental Lab vill stödja diabetes- forskningen genom ett samarbete med diabetesfonden.”

Margareta Nilsson

Ordförande Diabetesförbundet