Underkonstruktioner/CadCam

Med ett eget Cad/Cam fräscenter från Zirkonzahn så kan vi själva framställa frästa underkonstruktioner till tandburen protetik, KBF protetik, samt även olika temporära protetiska lösningar. Genom att ha dessa resurser ”in-house” så har vi fullständig kontroll över produktionsflödet av våra underkonstruktioner då vi gör arbetet från början till slut. Detta ger oss bästa förutsättningarna för att leverera tandtekniska produkter med exceptionell precision och kvalitet till våra kunder.

Vi tillhandahåller frästa underkonstruktioner i både helkeramiskt zirkonium oxid och oädelt metall. Oavsett typ av konstruktion som önskas så har vi kompetensen, erfarenheten och tekniken för att lösa även de mest komplicerade fall.


Digitala avtryck

Med en egen mottagarstation så kan vi ta emot interoralt skannade avtryck från de flesta digitala avtryckssystem.

För diskussion/frågor kontakta avdelningen på 036-440 44 32