Avtagbar protetik

På avdelningen för avtagbar protetik gör vi alla förekommande typer av proteser och bettfysiologiska produkter, inklusive kombinationsarbeten. Vi använder oss enbart av CE-märkta material och tillämpar de senaste teknikerna för att säkerställa kvaliteten, funktionen och estetiken på våra produkter. Vi tillhandahåller även alternativa material för att tillgodose olika typer allergier etc.

Vi gör alla förekommande typer av proteser: helproteser, partiella proteser, samt skeletterade proteser där vi gärna hjälper till med konstruktionsförslag. Vi tillhandahåller även termoplastiska proteser som blir allt mer populärt tack vare sina unika egenskaper.

Inom den bettfysiologiska produktgruppen så tillverkar vi hårda bettskenor, mjuka bettskenor, blekskenor, idrottsskydd mm.

Våra partiella skelett är framställda med hjälp av 3d teknik vilket ger en bättre och jämnare kvalitet än tidigare. Ur arbetsmiljö samt ur ett miljö perspektiv är detta ett bättre sätt att framställa dessa skelett på.

För diskussion/frågor kontakta avdelningen på 036-440 44 35